Markus Heitz - neoficiální česká stránka

Ulldart: Doba temnoty
„Doba temnoty se vrací!" zní neblahé proroctví mnicha v odlehlém klášteře krátce předtím, než muž zemře. U dvora vládce tarpolské říše mají mezitím zcela jiné starosti: princ Lodrik, následník trůnu, dělá otci pramálo radosti. Aby zhýčkaný mladík konečně dospěl, posílá ho král do odlehlé provincie Granburg, kde má nepoznán zaujmout místo nového místodržícího. Lodrik ovšem není neschopným vladařem, jak by se na první pohled mohlo zdát – je mu souzeno rozhodnout o osudu světa. Bude však Lodrik jeho zachráncem a zapudí zlo? Nebo svět zničí a zavede ho do nové doby temnoty?V sérii vyšlo:
1. Schatten über Ulldart (2002) - Stíny nad Ulldartem (2009)
2. Der Orden der Schwerter 2002)
3. Das Zeichen des dunklen Gottes (2002)
4. Unter den Augen Tzulans (2003)
5. Die Magie des Herrschers (2005)
6. Die Quellen des Bösen (2005)